شکلک های نورسان

من تنها نیستم, اشکهایم را دارم, اشکهایی که از غم تو بر گونه هایم جاری است.

 

                                                                       

  

 اِدآمـِه مَطلَب
|شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ |12:48 | سوگولی| |

De$ign | ﻣﻴﺲ ﻫﺂﻧﮯ